11.27.2023

...'tis the season.....

 

JWS_231118-41 

 ::

 ...near the Market. ...
Seattle, Winter, 2023. 
 Leica. 

 ::